SOUTĚŽ – INSTAGRAM

Soutěž MoDo Dormio

O co soutěžíme?

  • 2x anatomický polštář (30×50) z paměťové pěny v celkové hodnotě 1200 Kč od Dormio!

Kdy soutěž probíhá? Soutěž probíhá v termínu od 17. 11. 2020 do 24. 11. 2020 (11:00).

Jak se do soutěže zapojit?

  • Sledujte náš instagramový profil @galerie_modo
  • Sledujte instagramový profil @dormio.cz
  • Do komentáře pod soutěžní příspěvek označte 2 osoby, kterým by se výhra také líbila. Počet komentářů není omezený. Nebojte se zapojit a my to oceníme!

Sdílením soutěže ve Stories s označením /@galerie_modo/@dormio.cz/a hashtagem #chcivyhrat/ zvýšíte svou šanci na výhru!

Kompletní pravidla soutěže: Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže s nákupní galerií MoDo (dále jen „soutěž“) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na instagramovém účtu galerie_modo je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

I. Pořadatelem soutěže je: Nákupní Galerie MoDo, se sídlem V Oblouku 800, 252 43 Průhonice (dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)

II. Termín a místo konání soutěže: Soutěž probíhá v termínu od 17. 11. 2020 do 24. 11. 2020 (11:00) na Instagramu. (dále jen „doba konání soutěže“).

III. Soutěžící: Účastníkem soutěže může být fyzická osoba užívající svůj aktivní účet Instagram po celou dobu soutěže a s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“). Ze soutěže jsou vyloučení organizátoři soutěže. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.

IV. Výhry v soutěži, předání výhry: V soutěži bude určen celkem 1 výherce, který splní všechny požadavky soutěže a vyhraje výhru. Výběr výherce proběhne v úterý 24. 11. 2020. Výherce bude pořadatelem kontaktován prostřednictvím Instagram direct message a pořadatel uveřejní přezdívku – nickname výherce v Instastories dne 24. 11. 2020. V případě, že se pořadateli soutěže výherce nepodaří zkontaktovat do deseti pracovních dnů od vyhlášení výsledků soutěže a výherce nesdělí pořadateli adresu pro doručení výhry, nárok na výhru zaniká. Výherci bude výhra zaslána formou doporučené zásilky, nejpozději do 14 dní od sdělení adresy pro doručení výhry, nebo bude domluveno předání s výhercem osobně v prostorách nákupní galerie MoDo. Výherci bude výhra doručena pouze na území České republiky.

V. Zpracování osobních údajů a osobní práva: Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení, nickname, popř. instagramový komentář v médiích pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb.

VI. Závěrečná ustanovení: Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Instagram Inc.. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoliv elektronické sociální síti Instagram, resp. společnostem tyto sítě vlastnící a provozující. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě Instagram). Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel.

Tato pravidla se zveřejňují na webových stránkách Pořadatele a účinností nabývají dnem zahájení soutěže.  https://modo.cz/novinky/

 

V Praze dne, 17. 11. 2020

SDÍLET