SOUTĚŽTE s námi na INSTAGRAMU a VYHRAJTE!

Soutěž Instagram Galerie MoDo

Vybíráte designové doplňky do svého interiéru a nemůžete se rozhodnout? Zasoutěžte si s námi na Instagramu a máte po starostech! Společně s Residenza Kler jsme si pro vás připravili soutěž o stolní lampu BILBA MINI v elegantní černé barvě a v hodnotě 4000 Kč, která se stane luxusní ozdobou každého interiéru.

O co soutěžíme?

  • O stolní lampu BILBA MINI v elegantní černé barvě a v hodnotě 4000 Kč od Residenza Kler!

Kdy soutěž probíhá?

  • Soutěž probíhá v termínu od 12. 2. 2021 do 21. 2. 2021 (23:59).

Co pro to udělat?

  • Dát ❤️ soutěžnímu příspěvku
  • Sledovat náš instagramový profil @galerie_modo
  • Sledovat instagramový profil @residenza_kler
  • V komentáři napsat, kam byste výhru ve svém interiéru umístili a označit alespoň 3 osoby, které by se podle vás také měly zapojit do soutěže. Počet komentářů i označení není omezený.

A jste ve hře!

Sdílením soutěžní fotografie se stolní lampou Bilba Mini ve Stories, s označením @galerie_modo a @residenza_kler a hashtagem #soutez zvýšíte svou šanci na výhru, ale není to podmínkou!

Kompletní pravidla soutěže: Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže s nákupní galerií MoDo (dále jen „soutěž“) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na instagramovém účtu galerie_modo je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

I. Pořadatelem soutěže je: Nákupní Galerie MoDo, se sídlem V Oblouku 800, 252 43 Průhonice (dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)

II. Termín a místo konání soutěže: Soutěž probíhá v termínu od 12. 2. 2021 do 21. 2. 2021 (23:59) na Instagramu. (dále jen „doba konání soutěže“).

III. Soutěžící: Účastníkem soutěže může být fyzická osoba užívající svůj aktivní účet Instagram po celou dobu soutěže a s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“). Ze soutěže jsou vyloučení organizátoři soutěže. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.

IV. Výhry v soutěži, předání výhry: V soutěži bude určen celkem 1 výherce, který splní všechny požadavky soutěže a vyhraje výhru. Výběr výherce proběhne v pondělí 22. 2. 2021. Výherce bude pořadatelem kontaktován prostřednictvím Instagram direct message a pořadatel uveřejní přezdívku – nickname výherce v Instastories dne 22. 2. 2021. V případě, že se pořadateli soutěže výherce nepodaří zkontaktovat do deseti pracovních dnů od vyhlášení výsledků soutěže, nárok na výhru zaniká. Výhra se nezasílá. S výhercem bude domluveno předání výhry osobně v prostorách nákupní galerie MoDo.

V. Zpracování osobních údajů a osobní práva: Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení, nickname, popř. instagramový komentář v médiích pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb.

VI. Závěrečná ustanovení: Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Instagram Inc.. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoliv elektronické sociální síti Instagram, resp. společnostem tyto sítě vlastnící a provozující. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě Instagram). Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel.

Tato pravidla se zveřejňují na webových stránkách Pořadatele a účinností nabývají dnem zahájení soutěže.  https://modo.cz/novinky/

 

V Praze dne, 12. 2. 2021

SDÍLET